Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Przetargi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


Ogłoszenie o zamówieniu (staszów dnia 09.11.2012)

Remont klatki schodowej oraz korytarza w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

załączniki do przetargu:

Termin składania ofert: 26.11.2012 godzina 10:00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.11.2012)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia     (staszów dnia 10.12.2012)


 

Ogłoszenie o zamówieniu (staszów dnia 09.10.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

załączniki do przetargu:

Termin składania ofert: 24.10.2012 godzina 10:00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.10.2011)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia     (staszów dnia 05.11.2012)

 


Ogłoszenie o zamówieniu     (staszów dnia 12.09.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

załączniki do przetargu:

Termin składania ofert: 27.09.2012 godzina 10:00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.10.2011)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia     (staszów dnia 17.10.2012)

_________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

załączniki do przetargu:

Termin składania ofert: 10.11.2011 godzina 10:00

 

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu (04.11.2011)

Wyjaśnienie Treści do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (04.11.2011)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.11.2011)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (23.11.2011)

_________________________________________________________________________________________