Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Powiatowy  Lekarz Weterynarii  w Staszowie informuje ,że od dnia 4 listopada 2016 roku, wszystkie  przesyłki  świń przemieszczane  na terytorium kraju musza być zaopatrzone w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii  na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż

24  godziny przed przemieszczaniem w gospodarstwie  pochodzenia zwierząt.

W przypadku  świń pochodzących ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszky’ego przemieszczanych do rzeźni ze stad ,z punktów  skupu/obiektów pośrednika lub targów obowiązuje wzór świadectwa określony w załączniku nr 1.  

 

Świnie przemieszczane:

- ze stada do innych stad,

- do punktów kopulacyjnych i punktów skupu,

- na targi pokazy, wystawy i konkursy zwierząt

oraz świnie przemieszczane do rzeźni pochodzące ze stad podejrzanych o zakażenie chorobą Aujeszky’go lub zakażonych i zawieszonych zaopatruje się w świadectwa zdrowia, których wzór określony jest w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3.

Za powyższe czynności pobiera się opłaty w następującej wysokości:

- świnie:

a) do 10 sztuk zwierząt 10,00 zł

b) od 11 do 20 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 1,00 zł

c) od 21 do 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 0,75 zł

d) powyżej 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 0,50 zł

- prosięta:

a) do 5 sztuk zwierząt 5,00 zł

b) b) od 6 do 20 sztuk zwierząt 17,00 zł

c) od 21 do 100 sztuk zwierząt 23,00 zł

d) powyżej 100 sztuk – za każde następne zwierzę 0,20 zł

Opłaty te powiększa się, doliczając koszty dojazdu do miejsca wykonania czynności.

  1. Świadectwo zdrowia z obszaru nie objętego restrykcjami do rzeźni (wolne od chA).

  2. Świadectwo zdrowia dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy.

  3. Świadectwo zdrowia dla świń przeznaczonych do uboju ze stad podejrzanych o zakażenie, zakażonych i zawieszonych oraz dla prosiąt ze stad zakażonych przemieszczanych do innych stad zakażonych celem ich odchowu do wagi ubojowe.