Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Inspektoratu w Staszowie:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePuap
 2. Dostarczenie dokumentów do Sekretariatu  w godzinach pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie na następujących nośnikach danych:
 •  
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW, DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 2. Akceptowalne formy załączników to:
 •  
  • DOC, DOCX, RTF
  • XLS,XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

Skargi  i wnioski

Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz art.221 Kodeksu postępowania administracyjnego każdy ma prawo  składać do organów władzy publicznej petycje,wnioski,skargi w interesie publicznym,własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej ,naruszenie praworządności lub interesów skarżących ,a także przewlekłe lub  biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem  wniosków mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności ,usprawnienia pracy  i zapobiegania nadużyciom.

Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Staszowie przyjmuje osobiście  interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki w godzinach  od :  10.00-13.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Staszowie przy ul.Wojska Polskiego 1 pod numerem telefonu:(15)864 25 36.

W przypadku  braku możliwości przyjęcia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii osób ,o których mowa powyżej powinność tę  wykonuje zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii  lub osoba wskazana każdorazowo przez  Powiatowego Lekarza.

 

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesłać  na adres :

 

Powiatowy  Inspektorat Weterynarii w Staszowie

ul.Wojska Polskiego 1, 28-200  Staszów  lub  za pośrednictwem  platformy EPUAP.

 

Przyjmowanie korespondencji:

 

W sekretariacie Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

ul.Wojska Polskiego 1, 28-200  Staszów

 

Skargi , wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2018 poz.2096 z późn.zm)

 

Powiatowy  Inspektorat Weterynarii w Staszowie

ul.Wojska Polskiego 1, 28-200  Staszów

Telefon:(15)864 25 36

Fax:      (15)864  29 17

e-mail   staszow.piw@wetgiw.gov.pl

 

Godziny pracy w urzędu:  7.30-15.30

 

Biuro podawcze mieści się na parterze budynku Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Staszowie .

Wersja do druku

Liczba odsłon:  19

Treść wytworzył(a): Krzysztof Piórkowski, 2010-11-19 07:48:00

Treść wprowadził(a):  Krzysztof Piórkowski, 2010-11-26 07:54:19

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-11-19 08:11:53