Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Inspektoratu w Staszowie:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePuap
 2. Dostarczenie dokumentów do Sekretariatu  w godzinach pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie na następujących nośnikach danych:
 •  
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW, DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 2. Akceptowalne formy załączników to:
 •  
  • DOC, DOCX, RTF
  • XLS,XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

 

Wersja do druku

Liczba odsłon:  19

Treść wytworzył(a): Krzysztof Piórkowski, 2010-11-19 07:48:00

Treść wprowadził(a):  Krzysztof Piórkowski, 2010-11-26 07:54:19

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-11-19 08:11:53

Liczba odsłon:1100
Treść wprowadził(a): Piórkowski Krzysztof, 2012-02-15 08:45:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2010-11-19 07:43:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-04-27 08:21:43