Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
1. 

Procedura dotycząca dopuszczenia środka transportu drogowego do przewozu zwierząt rzeźnych

--pobierz--

2. 

Procedura dotycząca zezwolenia na przewóz zarobkowy zwierząt

--pobierz--
3.

Procedura dotycząca zezwolenia na przewóz zarobkowy środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

--pobierz--

4.

Procedura dotycząca zwalczania chorób zakaźnych (monitoring)– EBB, TBC, bruceloza bydła,

klasyczny pomór świń, choroba pęcherzykowa świń

--pobierz--

5.

Podstawowe zasady postępowania przy produkcji mięsa na własny użytek

--pobierz--

6.

Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej

--pobierz--