Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Wojska Polskiego 1

28-200 Staszów

 

Godziny pracy: 7.30-15.30

tel. (15)  864 25 36  wew. 27 - sekretariat

fax (15) 864 29 17

NIP:866 14 58 071,   REGON:830413538

staszow.piw@wetgiw.gov.pl

sekretariat@piwstaszow.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Lek.wet.Katarzyna Czech

tel.604442954

e-mail   k.czech@piwstaszow.pl

 

Zastępca Powiatowego  Lekarza Weterynarii w Staszowie

Lek.wet.Michał  Lech

e-mail   m.lech@piwstaszow.pl

 

Wykaz telefonów  wewnętrznych pracowników 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie:

 

 

 

 

 

Powiatowy  lekarz  weterynari

Katarzyna Czech

28

Z-ca 

powiatowego lekarza weterynarii

Michał Lech

23

Główny  księgowy

Anna  Bednarska

29

Zespół ds.

zdrowia i ochrony zwierząt

Andrzej  Suska

Dominika Kowal

 

Joanna Głód

Julia Mrozowska

27

 

 

26

Zespół  ds.

bezpieczeństwa żywności,

pasz i utylizacji

Justyna Misiurek-Jasek

Andrzej  Wojtal

24

25

Zespół ds.

finansowo księgowych i ds.  administracyjnych

Małgorzata  Maciąg

Barbara Szymańska

22

Sekretariat

Edyta  Lech

20

Informatyk

Krzysztof  Piórkowski

27

 

 Wyświetl większą mapę