Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Staszowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Witamy na stronie

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Staszowie

 


AKTUALNOŚCI

 


Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Ulotka informacyjna na tematwymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw

dokumentacja przeglądu budynków

rejestr środków transportu

rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

lista preparatów do dezynfekcji rąk

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń

dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie

wzór spisu świń


Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 7-13 kwietnia 2018r.


Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynariiza rok 2017


Rozpozrądzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.02.2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 


Zaproszenie na IV ogólnopolską konferencję z cyklu " WETERYNARIA DLA PSZCZELARSTWA"

Program Konferencji


Ogłoszenie o naborze kandydatów do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych ,w tym badania przedubojowego i poubojowego ,oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3


Ulotka dla hodowców - antybiotykooporność


Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika


Powiatowey Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje posiadaczy bydła z terenu powiatu o wdrożeniu na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła.

Program składa się z dwóch części, realizowanych łącznie lub możliwa jest realizacja jednej z nich:

Część I - Program zwalczania IBR/IPV

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Część II - Program zwalczania BVD/MD.

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do BVD/MD w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od BVD/MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną. 

Udział w programie:

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek, dostarczenia do laboratorium, badania laboratoryjnego, nadzoru ze strony Inspekcji Weterynaryjnej ponosi właściciel stada. Programem objęte mogą być stada bydła zarejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie należy dokonywać za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku. W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku. Program realizowany będzie w ciągu pięciu lat, poczynając od 1 stycznia 2018 roku. Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado objęto programem. Z uczestnictwa w programie można zrezygnować w każdym momencie jego trwania.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, osobiście lub telefonicznie pod numerem 15 864 25 36, w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze.

Rozporządzenie MRiRW

Indywidualna karta zdrowia bydła


Ogłoszenie o naborze do wyznaczeń na 2018r


Szanowny Rolniku Pamiętaj !!!

UWAGA !!!  H P A !!!


Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. świętokrzyskiego w dniach 14-28 września 2017r


Apel do hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca ASF


Informacja Dla Hodowców Trzody Chlewnej Dotycząca Afrykańskiego Pomoru świń


INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

w sprawie ustalenia dni wolnych w 2017 roku dla pracowników administracji rządowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie na podstawie zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r

dla pracowników urzędów administracji rządowej w 2017 roku uprzejmie informuje, że dni:

  1.  2maja, 16 czerwca i 14 sierpnia roku są dniami wolnymi od pracy,
  2.  13 maja, 24 czerwca i 9 września są dniami pracy.

Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie (dnia 18.04.2017)


Uchylenie rozporzadzenia  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. (07.04.2017)


Zaproszenie na konferencje "Weterynaria dla Pszczelarstwa" (dnia 23.03.2017)


U W A G A     P T A S I A    G R Y P A      U W A G A  (dnia 10.03.2017)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.      (dnia 10.03.2017)

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Informacja o uboju na użytek własny (data 06.03.2017)


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2016 (data 06.03.2017)


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności (data 20.02.2017)


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PIW w Staszowie  (data 14.02.2017)


Rolniczy handel detaliczny (data 01.02.2017)


Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
  • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

asf

APEL DO HODOWCÓW DROBIU  (dnia 02.01.2017Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych (21.12.2016)


Informacja dla hodowców drobiu  (data 12.12.2016)


OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie wyznaczeni lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2017 rok (data 14.11.2016)

Załącznik nr1


Zmiana Przepisów dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt  (data 09.11.2016)


!!! KOMUNIKAT !!! - przemieszczanie zwierząt tylko ze świadectwami zdrowia (data 08.11.2016)


Zmiana Przepisów dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt (data 28.10.2016)


Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje (data 14.10.2016)


Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego (data 27.09.2016)


Afrykański pomor swiń   (data 26.09.2016)


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie  (data 27.04.2016)


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie  (data 15.01.2016)


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3

(data 18.11.2015)


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr3/2015 w sprawie uchylenia Rozporządzenia 1/2015 z dnia 3 sierpnia 2015roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego (data 07.09.2015)


Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego  (data 21.09.2015)


Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr2/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego. (data 31.08.2015)


INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie  (data 19.08.2015)


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr1/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.  (data 07.08.2015)


Ogłoszenie o szczepieniu ochronnym lisów przeciwko wściekliźnie. (data 17.04.2015)


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie. (data 31.03.2015)


Informacje o ASF - ulotki.  (data 25.02.2015)


UWAGA Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą u ptaków.  (data 17.02.2015)


Ogłoszenieo wyborze kandydata na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds.zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt.  (data 12.12.2014)


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2015 

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

(data 25.11.2014)


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwiarząt i ochrony zwierząt.

Więcej informacji     (data 24.11.2014)


Wykaz rzeźni, które będą przyjmować tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności w gospodarstwie

(data 15.09.2014)


Afraykański pomór świń, ogromne zagrożenie dla produkcji świń w Polsce   (data 10.09.2014)


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej  (data 03.09.2014)


Afrykański Pomór Świń - Myśliwi i leśnicy

Afrykański Pomór Świń - Rolnicy   (data 24.07.2014)


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii  w Staszowie  (data 29.05.2014)


Procedura postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego  (data 20.05.2014)


 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - Arykański Pomór Świń  (data 10.03.2014)


Informacje dla hodowców dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń  (data 25.02.2014)

- ulotka nr1

- ulotka nr2


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu  (data 17.12.2013)

- formularz oferty

- wzór umowy 


Ogłoszenie o naborze  (data 26.11.2013)


Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego   (data 30.10.2013)


Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią  (data 15.10.2013)


Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu staszowskiego (data 24.07.2013)


Rozporządzenie zmieniające Nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny  (data 19.04.2013)


Rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny  (data 11.04.2013)


Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego

Wścieklizna u Zwierząt     (data 11.04.2013)


Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie   (data 12.03.2013)


Ogłoszenie Powiatowego Lekjarza Wterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2013   (data 04.12.2012)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 29.11.2012)


Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.11.2012)

Remont klatki schodowej oraz korytarza w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 25.10.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.10.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 08.10.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu      (data12.09.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Jej zadania zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 744 z tekst jednolity) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego .... :: więcej 


  Informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich:


AKTUALNOŚCI:

 


Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odsłon:22501
Treść wprowadził(a): Piórkowski Krzysztof, 2018-04-11 08:37:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2011-02-24 07:02:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-11 08:37:39