Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

QAFP_plakat_trzoda.jpg  QAFP_plakat_drob.jpg

 

 

 

 

 


 

 

asf- dzik-page-001.jpg

 

asf

 

 


 

Informacja dla chodowców świń o wprowadzeniu obszaru z ograniczeniami II na terenie Gminy Osiek

 

 


 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Ptasia Grypa - Informacja dla populacji ogólnej oraz osób zawodowo narażonych na kontakt z chorymi zwierzętami

 

 


 

Zaproszenie na Ogólnopolskąą Konferencję pt. Weterynaryjne Aspekty Odpowiedzialnego Pszczelarstwa

 

PLAKAT-gotowa-1-page-001.jpg

 

 

 

 

 

 

 


 

 

XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

 

ulotka nr 1

 

ulotka nr 2

 

 


 

 

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prowadzenia od 01.01.2024r. dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych.

 

 


 

 

Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 17 listopada 2023 w sprawie zmiany organizacji czasu pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie

 

 


 

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące warunków utrzymania ptaków z gatunku kura domowa, w stadach reprodukcyjnych odchowujących kurczęta na kury nioski oraz wylęgarni drobiu

 

 


 

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu

 

 

 


 

 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2024r

 

załącznik nr 1

 

załącznik nr 2

 

załącznik nr 3

 

załącznik nr 4

 

 


 

 

Informujemy że w dniu 1-2.11.2023 Powiatowy Inspektorat Weterynarii bedzie nieczynny.

 

 


 

 

 

zaszczep psa

 

 


 

 

Rozporządzenie nr 8/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STASZOWIE z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 4/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 19 maja 2023 r. zmienionego rozporządzeniem Nr 6/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu staszowskiego.

 

 


 

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 

 


 

 

Ankieta dotycząca preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka trasportu i postulatów transportowych.

 

 

 


asf- dzik-page-001.jpg

 

 


 


Zagrożenie wystąpienia obgryzania ogonów  u trzody chlewnej

 

Stosowanie materiałów wzbogacających środowisko dla świń

 

 

 


 

Realne zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Ogniska u świń i dzików w sąsiednich województwach.

 

asf

 

 


 

 

Uprzejmie informuję, że od 1 lipca 2023r. na platformie ZIPOD, Główny Lekarz Weterynarii uruchomił moduł „Mapa zgłoszeń dzikich ptaków”. Powyższe związane jest z uruchomieniem strony służącej do zgłoszeń podejrzeń wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków.

Zgłoszeń dzikich ptaków dokonywać można za pośrednictwem tzw. „Zintegrowanego Interfejsu Monitoringu Ptaków” ZIMP pod podanym linkiem:

https://zimp.wetgiw.gov.pl:4443/

materiału szkoleniowego z obsługi programu ZIMP: https://www.youtube.com/watch?v=CCEbAZBSSVQ

 

 

 


 

 

 

Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku w HPAI

 

 

 
Zalecenia dla hodowców drobiu - zabezpieczenie gospodarstw przed HPAI

 

 

 

 

zasady_bioasekuracji.jpg

 

 

 


 

 

Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

 

 

 


 

 

Rozporządzenie nr 4/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 19 maja 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu staszowskiego.

 

 

 


Polska Wieś

 

 


 

 

ASF - środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń

 

 


 

 

 

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rejestracja_Drobiu

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.

W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym.

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby

Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.

Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

 

 

 

 


 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie w związku z wejściem w życie 6 stycznia 2023 roku ustawy z dnia 4 listopada 2022r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz.U.2022 poz.2727 informuje o obowiązku rejestracji w bazie danych prowadzonej przezAgencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakładów drobiu (gospodarstwa niekomercyjne utrzymujące drób i komercyjne) – rejestracja zakładów (gospodarstw) utrzymujących drób i ptaki żyjące w niewoli (gatunek, kierunek, wielkość produkcji) w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Każdy rolnik utrzymujący drób powinien zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu uzyskania WNI niezbędnego do zarejestrowania stada w bazie danych ARiMR.

 

 

 


 

 

Prawidłowe czyczenie i dezynfekcja pojazdów do przewozu zwierzątt

 

 


 

 

 

Plan bioasekuracji gospodarstwa - drób

 

 


 

 

Informacja o wybarze oferty sprzedaży samochodu

 

 


 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2022

 

 


 

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor weterynaryjny

 

 


 

Informacja o wyborze kandydata(ki)

 

 


 

 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2023r

 

- załącznik nr 1

 

- załącznik nr 2

 

- załącznik nr 3

 

- załącznik nr 4

 

- załącznik nr 5

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. Inspektor weterynaryjny

 

 


 

 

Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 28 września 2022r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenie wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu staszowskiego

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. Inspektor weterynaryjny

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów - kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną 2022

 

- oświadczenie zleceniobiorcy 1
- oświadczenie zleceniobiorcy 2
- załącznik nr 1
 

 

 


 

 

Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu staszowskiego.

 

 


 

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stale utrzymującej się niekorzystnej sytuacji epizootycznej dotyczącej wścieklizny w województwie mazowieckim oraz o zagrożeniu jej wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 


 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje iż nabór wewnętrzny na wolne stanowiska Inspektor Weterynaryjny został zakończony. Na stanowiska zostali wybrani Joanna Głód oraz Andrzej Suska.

 

 


 

asf     zaszczep psa

 


 

 

Postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej.

Обробка тварин, які супроводжують біженців з України після перетину польського кордону.

 

 

 


 

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

- wzór oświadczenia i pozwolenia

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. Inspektor weterynaryjny

 

 


 

 

U W A G A    P T A S I A     G R Y P A    U W A G A

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o zagrożeniu wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków typu  H5N8

- zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu

UWAGA !!!  H P A I  !!!

 


 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2021

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. Inspektor weterynaryjny

- formularz aplikacyjny

 

 


 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza dodatkowy nabór na 2022 rok na terenie Powiatu Staszowskiego do wykonywania kontroli gospodarstw utrzymujących trzodą chlewną

 

 


 

Ubój z konieczności na terenie gospodarstwa  -  wymagania

 

 


 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.01.2022r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

 

 

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 3/2022 zmieniające rozporządzenie nr2/2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru wiń na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego uchylające rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i jędrzejowskiego.

 

 


 

 

Rozporządzenie nr17/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2021r. uchulające rozporządzenie nr 10/2021r. Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego.

 


 

Rozporządzenie nr14/2021 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zwalczania ASF.

 


 

 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2022r

 

- załącznik nr1

 

- załącznik nr2

 

- załącznik nr3

 

 


 

W związku z pismem CZ.912.24.2021 z dnia 05 listopad 2021 Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o przedłużeniu w ramach odstępstwa terminu wymogu posiadania Planu Bezpieczeństwa Biologicznego do 30 listopada 2021

 

 


 

Procedura przemieszczania zwierząt z obszarów objętych ograniczeniami III (strefa czerwona)

 

Wzór zezwolenia na przemieszczenie świń do rzeźni z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami III, w związku z wymaganiami zwalczania ASF

 

Wzór zezwolenia na przemieszczenie świń do gospodarstwa z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami III, w związku z wymaganiami zwalczania ASF

 


 

 

Informacja dla kół łowieckich dotycząca pozyskiwania dzików na obszarach objętych ograniczeniami III (strefa cczerwona)

 

 


 

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie Planu Bezpieczeństwa Biologicznego

 

Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie

 

Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie

 

Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji

 

 


 

UWAGA ASF !!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu ogniska ASF w miejscowości Czarzyzna gmina Łubnice.

 

 


 

Uwaga wścieklizna !

 

Wzrost zagrożenia wystąpienia wścieklizny na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 • przeczytaj ulotkę
 • zachowaj szczególną ostrożność w kontaktach ze wszystkimi zwierzętami
 • zaszczep psy, a także koty przeciw wściekliźnie.

 

wscieklizna

 


Ulotka ASF

 


 

PREZENTACJA - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików

Instrukcja użytkowania aplikacji ZIPOD

 


Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad rejestracji hodowli psów, kotów i fretek w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

 


 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uruchomienia pomocy dla hodowców trzody chlewnej na bioasekurację gospodarstw

 


 

Plan Zabezpieczenia biologicznego siedziby stada  (Dokument przygotowany przez Huberta Zdzienickiego z PIW Międzychód  jako wzór do bezpłatnego rozpowszechniania)

 


 

Zasady Bioasekuracji zabezbieczających gaspodarstwa przed wystąpieniem ASF

 


 

Zasady bioasekuracji zabezpieczających gospodarstwa przed wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwejgrypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx

 


 

Rozporzadzenie nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

 


 

Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji

 


 

Zarządzenie nr2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 24.03.20121 w sprawie pracy zdalnej

 


 

Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

 


 

Zarządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 26.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2020r.

 


 

W związku z pojawieniem się ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terytorium kraju, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie, przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W związku z powyższym, przypominam o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). czytaj więcej

 


 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2021r

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3 klauzula informacyjna

załącznik nr4

 


 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

 


 

Zarzadzenie nr 9/2020 Powiatowego Lekarza Weterynari w Staszowie z dnia 22 października 2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Zarzadzenie nr 8/2020 Powiatowego Lekarza Weterynari w Staszowie z dnia 21 października 2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 1, informuje, że:

nabór na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierzą i ochrony zwierząt zakończył się zatrudnieniem kandydatki Pani Małgorzaty Majki, zam. Kotuszów.

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

informacja

Uprzejmie informuję, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wśród rolników informacji o możliwości skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji świń.

W przypadku, gdy Powiatowy Lekarz Weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020r. poz. 1421), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.

Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.). Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym. Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie naboru ciągłego.

Mając na uwadze powyższe, proszę o rozpowszechnienie wśród rolników informacji o przedmiotowym programie realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 


bezpieczne zniwa

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny

 


 

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu "Rzeźni rolniczej"

 


 

KONKURS na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

 


 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa świętokrzyskiego

 


 

Zalecenia na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

 


 

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STASZOWIE DOTYCZACA OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM STANU EPIDEMI .

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń ,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz U poz.566):

Wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym ,może podlegać ograniczeniu  polegającym na wykonywaniu :

1)wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2)określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Staszowie
lek.wet.Zofia Słomka

 


 

Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Staszowie z dnia 30 marca 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu staszowskiego.

 


 

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

 


 

Zalecenia dla producentów żywności w związku z COVID-19

 


 

I N F O R M A C J A

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa oraz troską o Państwa i nasze zdrowie zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, jak również zmniejszenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w urzędzie.

Zachęcam Państwa do korzystania z elektronicznych narzędzi komunikacji, tj. wiadomości e-mail: staszow.piw@wetgiw.gov.pl oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl – adres skrytki: (/PIWStaszow/skrytkaESP).

Wszelkich informacji udzielają również pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie pod numerem telefonu: 15 864 25 36.

Dziękuję za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

 


 

Przypomnienie Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie o bezwzględne przestrzeganie Zasad Bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną

 


 

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STASZOWIE O WŁĄCZENIU POWIATU  STASZOWSKIEGO  DO OBSZARU OCHRONNEGO.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje ,że Państwowy  Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy  w Puławach potwierdził 6 przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzików miejscowości Tarnobrzegwojewództwo podkarpackie.

W związku z powyższym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja  wykonawcza Komisji (UE)  2020/291 z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca załącznik  do decyzji wykonawczej 2014/709/UEw sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich ,zgodnie z którą do obszaru ochronnego (strefa żółta)zostały  w województwie świętokrzyskim włączone gminy: Bogoria ,Łubnice,Osiek,Oleśnica, Połaniec, Rytwiany i Staszówpowiatu staszowskiego.

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod linkiem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie
lek.wet.Zofia Słomka

 


 

Rozporządzenie Wojewody świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego

 


 

Zaproszenie na konferencje ASF- Współczesne wyzwanie

 


 

Sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie za 2019r


 

Oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2019

U W A G A    P T A S I A     G R Y P A    U W A G A

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o zagrożeniu wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków typu  H5N8

- zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu

UWAGA !!!  H P A I  !!!

 


 

 

Plakat1   plakat_2   plakat_3.jpg   plakat_4.jpg

 


 

Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2020r

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4
 

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw

 


 

Informacja na temat używania oznaczenia "PRODUKT POLSKI" na żywności.

 


 

Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 


 

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
 • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

asf

ulotki do pobrania:

ulotka nr 1
ulotka nr 2
ulotka nr 3
ulotka nr 4
 

 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie sierpień 2019

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4
 

 

Sprawozdanie Finansowe na dzień 31.12.2018r

 


 

Zaproszenie na szkolenie pt „Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń oraz zadania i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego”

 


 

Dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 4-13 kwietnia 2019r.

 


 

Praktyczne wskazówki dla rolników ubój z konieczności

 


 

Dokumenty, które powinny towarzyszyć zwierzętom poddanym ubojowi z konieczności na terenie gospodarstwa i kierowanym do rzeźni

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
 

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 


 

Wykaz lekarzy wyznaczonych do badania zwierząt łownych na 2019r

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2018

 


 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie 2019

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4
 

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

 


 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy

 


 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie 2019

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4
 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów - kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

- oświadczenie zleceniobiorcy 1
- oświadczenie zleceniobiorcy 2
- załącznik nr 1
 
 

Bezpieczna Gmina Staszów

 


RHD ulotka-page-001.jpg

 

RHD ulotka-page-002.jpg

 


 

Rozporządzenie Wojewody w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów:

koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

 


 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do bioasekuracji trzody chlewnej

więcej informacji ....

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy zlecenia

więcej informacji....
zał. nr1
zał. nr2
zał. nr3
 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do bioasekuracji trzody chlewnej

więcej informacji .....

 


 

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Ulotka informacyjna na tematwymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw

dokumentacja przeglądu budynków

rejestr środków transportu

rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

lista preparatów do dezynfekcji rąk

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń

dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie

wzór spisu świń

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 7-13 kwietnia 2018r.

 


 

Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynariiza rok 2017

 


 

Rozpozrądzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.02.2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

 


 

Zaproszenie na IV ogólnopolską konferencję z cyklu " WETERYNARIA DLA PSZCZELARSTWA"

Program Konferencji

 


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych ,w tym badania przedubojowego i poubojowego ,oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
 

 

Ulotka dla hodowców - antybiotykooporność

 


 

Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje posiadaczy bydła z terenu powiatu o wdrożeniu na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła.

Program składa się z dwóch części, realizowanych łącznie lub możliwa jest realizacja jednej z nich:

Część I - Program zwalczania IBR/IPV

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.
 

Część II - Program zwalczania BVD/MD.

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do BVD/MD w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od BVD/MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną. 
 

Udział w programie:

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek, dostarczenia do laboratorium, badania laboratoryjnego, nadzoru ze strony Inspekcji Weterynaryjnej ponosi właściciel stada. Programem objęte mogą być stada bydła zarejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie należy dokonywać za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku. W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku. Program realizowany będzie w ciągu pięciu lat, poczynając od 1 stycznia 2018 roku. Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado objęto programem. Z uczestnictwa w programie można zrezygnować w każdym momencie jego trwania.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, osobiście lub telefonicznie pod numerem 15 864 25 36, w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze.

Rozporządzenie MRiRW

Indywidualna karta zdrowia bydła

 


 

Ogłoszenie o naborze do wyznaczeń na 2018r

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
 

 

Szanowny Rolniku Pamiętaj !!!

UWAGA !!!  H P A I  !!!

 


 

Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. świętokrzyskiego w dniach 14-28 września 2017r

 


 

Apel do hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu

 


 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca ASF

 


 

Informacja Dla Hodowców Trzody Chlewnej Dotycząca Afrykańskiego Pomoru świń

a) Ulotka dla hodowców trzody chlewnej

b) Informacja Dla Podróżnych

c) Ognisko afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Powiatu Staszowskiego

d) Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje
 


 

INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

w sprawie ustalenia dni wolnych w 2017 roku dla pracowników administracji rządowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie na podstawie zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r

dla pracowników urzędów administracji rządowej w 2017 roku uprzejmie informuje, że dni:

 • 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia roku są dniami wolnymi od pracy,
 • 13 maja, 24 czerwca i 9 września są dniami pracy.
   

 

Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie 

 


 

Uchylenie rozporzadzenia  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.

 


 

Zaproszenie na konferencje "Weterynaria dla Pszczelarstwa" 

 


 

U W A G A     P T A S I A    G R Y P A      U W A G A  

 


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

 

Informacja o uboju na użytek własny

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2016

 


 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności 

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PIW w Staszowie 

 


 

Rolniczy handel detaliczny 

a) wzór rhd.(2441_4623)
b) wymagania
c) https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny
 

 

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
 • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

asf
 

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

 


 
APEL DO HODOWCÓW DROBIU
 

 
U W A G A PTASIA GRYPA U W A G A
 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.    
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

 


 

Informacja dla hodowców drobiu

 


 

OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie wyznaczeni lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2017 rok

Załącznik nr1

 


 

Zmiana Przepisów dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt

 


 

!!! KOMUNIKAT !!! - przemieszczanie zwierząt tylko ze świadectwami zdrowia

 


 

Zmiana Przepisów dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

 


 

Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego

 


 

Afrykański pomor swiń 

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie

 


 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3
 

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr3/2015 w sprawie uchylenia Rozporządzenia 1/2015 z dnia 3 sierpnia 2015roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego 

 


 

Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr2/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.

 


 

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie 

 


 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr1/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu ochronnym lisów przeciwko wściekliźnie.

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie

 


 

Informacje o ASF - ulotki. 

 


 

UWAGA Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą u ptaków. 

 


 

Ogłoszenieo wyborze kandydata na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds.zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt. 

 


 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2015 

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwiarząt i ochrony zwierząt.

Więcej informacji 

 


 

Wykaz rzeźni, które będą przyjmować tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności w gospodarstwie

 


 

Afraykański pomór świń, ogromne zagrożenie dla produkcji świń w Polsce 

 


 

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 


 

Afrykański Pomór Świń - Myśliwi i leśnicy

Afrykański Pomór Świń - Rolnicy

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii  w Staszowie

 


 

Procedura postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego

 


 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - Arykański Pomór Świń 

 


 

Informacje dla hodowców dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń

- ulotka nr1

- ulotka nr2

 


 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu 

- formularz oferty

- wzór umowy 

 


 

Ogłoszenie o naborze

 


 

Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego

 


 

Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią

 


 

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu staszowskiego

 


 

Rozporządzenie zmieniające Nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny

 


 

Rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny

 


 

Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego

Wścieklizna u Zwierząt   

 


 

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie 

 


 

Ogłoszenie Powiatowego Lekjarza Wterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2013


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     )

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.11.2012)

Remont klatki schodowej oraz korytarza w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 25.10.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.10.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......

 


 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     

Ogłoszenie o zamówieniu  

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......

 


 

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Jej zadania zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 744 z tekst jednolity) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego .... :: więcej 

 


 

 Informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich:


 

AKTUALNOŚCI:

 


 

Informacje dodatkowe: