Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.


 

 

Informacja o wybarze oferty sprzedaży samochodu

 

 


 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2022

 

 


 

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor weterynaryjny

 

 


 

Informacja o wyborze kandydata(ki)

 

 


 

 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2023r

 

- załącznik nr 1

 

- załącznik nr 2

 

- załącznik nr 3

 

- załącznik nr 4

 

- załącznik nr 5

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. Inspektor weterynaryjny

 

 


 

 

Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 28 września 2022r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenie wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu staszowskiego

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. Inspektor weterynaryjny

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów - kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną 2022

 

- oświadczenie zleceniobiorcy 1
- oświadczenie zleceniobiorcy 2
- załącznik nr 1
 

 

 


 

 

Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu staszowskiego.

 

 


 

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stale utrzymującej się niekorzystnej sytuacji epizootycznej dotyczącej wścieklizny w województwie mazowieckim oraz o zagrożeniu jej wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 


 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje iż nabór wewnętrzny na wolne stanowiska Inspektor Weterynaryjny został zakończony. Na stanowiska zostali wybrani Joanna Głód oraz Andrzej Suska.

 

 


 

asf     zaszczep psa

 


 

 

Postępowanie ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej.

Обробка тварин, які супроводжують біженців з України після перетину польського кордону.

 

 

 


 

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

- wzór oświadczenia i pozwolenia

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. Inspektor weterynaryjny

 

 


 

 

U W A G A    P T A S I A     G R Y P A    U W A G A

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o zagrożeniu wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków typu  H5N8

- zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu

UWAGA !!!  H P A I  !!!

 


 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2021

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. Inspektor weterynaryjny

- formularz aplikacyjny

 

 


 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza dodatkowy nabór na 2022 rok na terenie Powiatu Staszowskiego do wykonywania kontroli gospodarstw utrzymujących trzodą chlewną

 

 


 

Ubój z konieczności na terenie gospodarstwa  -  wymagania

 

 


 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.01.2022r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

 

 

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 3/2022 zmieniające rozporządzenie nr2/2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru wiń na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego uchylające rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i jędrzejowskiego.

 

 


 

 

Rozporządzenie nr17/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2021r. uchulające rozporządzenie nr 10/2021r. Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego.

 


 

Rozporządzenie nr14/2021 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zwalczania ASF.

 


 

 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2022r

 

- załącznik nr1

 

- załącznik nr2

 

- załącznik nr3

 

 


 

W związku z pismem CZ.912.24.2021 z dnia 05 listopad 2021 Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o przedłużeniu w ramach odstępstwa terminu wymogu posiadania Planu Bezpieczeństwa Biologicznego do 30 listopada 2021

 

 


 

Procedura przemieszczania zwierząt z obszarów objętych ograniczeniami III (strefa czerwona)

 

Wzór zezwolenia na przemieszczenie świń do rzeźni z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami III, w związku z wymaganiami zwalczania ASF

 

Wzór zezwolenia na przemieszczenie świń do gospodarstwa z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami III, w związku z wymaganiami zwalczania ASF

 


 

 

Informacja dla kół łowieckich dotycząca pozyskiwania dzików na obszarach objętych ograniczeniami III (strefa cczerwona)

 

 


 

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie Planu Bezpieczeństwa Biologicznego

 

Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie

 

Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie

 

Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji

 

 


 

UWAGA ASF !!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu ogniska ASF w miejscowości Czarzyzna gmina Łubnice.

 

 


 

Uwaga wścieklizna !

 

Wzrost zagrożenia wystąpienia wścieklizny na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 • przeczytaj ulotkę
 • zachowaj szczególną ostrożność w kontaktach ze wszystkimi zwierzętami
 • zaszczep psy, a także koty przeciw wściekliźnie.

 

wscieklizna

 


Ulotka ASF

 


 

PREZENTACJA - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików

Instrukcja użytkowania aplikacji ZIPOD

 


Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad rejestracji hodowli psów, kotów i fretek w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

 


 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uruchomienia pomocy dla hodowców trzody chlewnej na bioasekurację gospodarstw

 


 

Plan Zabezpieczenia biologicznego siedziby stada  (Dokument przygotowany przez Huberta Zdzienickiego z PIW Międzychód  jako wzór do bezpłatnego rozpowszechniania)

 


 

Zasady Bioasekuracji zabezbieczających gaspodarstwa przed wystąpieniem ASF

 


 

Zasady bioasekuracji zabezpieczających gospodarstwa przed wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwejgrypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx

 


 

Rozporzadzenie nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego

 


 

Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji

 


 

Zarządzenie nr2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 24.03.20121 w sprawie pracy zdalnej

 


 

Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

 


 

Zarządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 26.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2020r.

 


 

W związku z pojawieniem się ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terytorium kraju, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie, przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W związku z powyższym, przypominam o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). czytaj więcej

 


 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2021r

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3 klauzula informacyjna

załącznik nr4

 


 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

 


 

Zarzadzenie nr 9/2020 Powiatowego Lekarza Weterynari w Staszowie z dnia 22 października 2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Zarzadzenie nr 8/2020 Powiatowego Lekarza Weterynari w Staszowie z dnia 21 października 2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 1, informuje, że:

nabór na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierzą i ochrony zwierząt zakończył się zatrudnieniem kandydatki Pani Małgorzaty Majki, zam. Kotuszów.

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

informacja

Uprzejmie informuję, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wśród rolników informacji o możliwości skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji świń.

W przypadku, gdy Powiatowy Lekarz Weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020r. poz. 1421), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.

Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.). Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym. Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie naboru ciągłego.

Mając na uwadze powyższe, proszę o rozpowszechnienie wśród rolników informacji o przedmiotowym programie realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 


bezpieczne zniwa

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny

 


 

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu "Rzeźni rolniczej"

 


 

KONKURS na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

 


 

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa świętokrzyskiego

 


 

Zalecenia na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

 


 

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STASZOWIE DOTYCZACA OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM STANU EPIDEMI .

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń ,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz U poz.566):

Wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym ,może podlegać ograniczeniu  polegającym na wykonywaniu :

1)wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2)określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Staszowie
lek.wet.Zofia Słomka

 


 

Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Staszowie z dnia 30 marca 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu staszowskiego.

 


 

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

 


 

Zalecenia dla producentów żywności w związku z COVID-19

 


 

I N F O R M A C J A

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa oraz troską o Państwa i nasze zdrowie zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, jak również zmniejszenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w urzędzie.

Zachęcam Państwa do korzystania z elektronicznych narzędzi komunikacji, tj. wiadomości e-mail: staszow.piw@wetgiw.gov.pl oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl – adres skrytki: (/PIWStaszow/skrytkaESP).

Wszelkich informacji udzielają również pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie pod numerem telefonu: 15 864 25 36.

Dziękuję za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

 


 

Przypomnienie Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie o bezwzględne przestrzeganie Zasad Bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną

 


 

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STASZOWIE O WŁĄCZENIU POWIATU  STASZOWSKIEGO  DO OBSZARU OCHRONNEGO.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje ,że Państwowy  Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy  w Puławach potwierdził 6 przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzików miejscowości Tarnobrzegwojewództwo podkarpackie.

W związku z powyższym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja  wykonawcza Komisji (UE)  2020/291 z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca załącznik  do decyzji wykonawczej 2014/709/UEw sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich ,zgodnie z którą do obszaru ochronnego (strefa żółta)zostały  w województwie świętokrzyskim włączone gminy: Bogoria ,Łubnice,Osiek,Oleśnica, Połaniec, Rytwiany i Staszówpowiatu staszowskiego.

Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna pod linkiem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie
lek.wet.Zofia Słomka

 


 

Rozporządzenie Wojewody świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego

 


 

Zaproszenie na konferencje ASF- Współczesne wyzwanie

 


 

Sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie za 2019r


 

Oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2019

U W A G A    P T A S I A     G R Y P A    U W A G A

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o zagrożeniu wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków typu  H5N8

- zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu

UWAGA !!!  H P A I  !!!

 


 

 

Plakat1   plakat_2   plakat_3.jpg   plakat_4.jpg

 


 

Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2020r

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4
 

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw

 


 

Informacja na temat używania oznaczenia "PRODUKT POLSKI" na żywności.

 


 

Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 


 

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
 • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

asf

ulotki do pobrania:

ulotka nr 1
ulotka nr 2
ulotka nr 3
ulotka nr 4
 

 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie sierpień 2019

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4
 

 

Sprawozdanie Finansowe na dzień 31.12.2018r

 


 

Zaproszenie na szkolenie pt „Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń oraz zadania i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego”

 


 

Dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 4-13 kwietnia 2019r.

 


 

Praktyczne wskazówki dla rolników ubój z konieczności

 


 

Dokumenty, które powinny towarzyszyć zwierzętom poddanym ubojowi z konieczności na terenie gospodarstwa i kierowanym do rzeźni

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
 

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 


 

Wykaz lekarzy wyznaczonych do badania zwierząt łownych na 2019r

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2018

 


 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie 2019

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4
 

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

 


 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy

 


 

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie 2019

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4
 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów - kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

- oświadczenie zleceniobiorcy 1
- oświadczenie zleceniobiorcy 2
- załącznik nr 1
 
 

Bezpieczna Gmina Staszów

 


RHD ulotka-page-001.jpg

 

RHD ulotka-page-002.jpg

 


 

Rozporządzenie Wojewody w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów:

koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

 


 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do bioasekuracji trzody chlewnej

więcej informacji ....

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy zlecenia

więcej informacji....
zał. nr1
zał. nr2
zał. nr3
 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do bioasekuracji trzody chlewnej

więcej informacji .....

 


 

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Ulotka informacyjna na tematwymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw

dokumentacja przeglądu budynków

rejestr środków transportu

rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

lista preparatów do dezynfekcji rąk

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń

dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie

wzór spisu świń

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 7-13 kwietnia 2018r.

 


 

Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynariiza rok 2017

 


 

Rozpozrądzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.02.2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

 


 

Zaproszenie na IV ogólnopolską konferencję z cyklu " WETERYNARIA DLA PSZCZELARSTWA"

Program Konferencji

 


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych ,w tym badania przedubojowego i poubojowego ,oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
 

 

Ulotka dla hodowców - antybiotykooporność

 


 

Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje posiadaczy bydła z terenu powiatu o wdrożeniu na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła.

Program składa się z dwóch części, realizowanych łącznie lub możliwa jest realizacja jednej z nich:

Część I - Program zwalczania IBR/IPV

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.
 

Część II - Program zwalczania BVD/MD.

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do BVD/MD w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od BVD/MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną. 
 

Udział w programie:

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek, dostarczenia do laboratorium, badania laboratoryjnego, nadzoru ze strony Inspekcji Weterynaryjnej ponosi właściciel stada. Programem objęte mogą być stada bydła zarejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie należy dokonywać za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku. W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku. Program realizowany będzie w ciągu pięciu lat, poczynając od 1 stycznia 2018 roku. Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado objęto programem. Z uczestnictwa w programie można zrezygnować w każdym momencie jego trwania.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, osobiście lub telefonicznie pod numerem 15 864 25 36, w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze.

Rozporządzenie MRiRW

Indywidualna karta zdrowia bydła

 


 

Ogłoszenie o naborze do wyznaczeń na 2018r

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
 

 

Szanowny Rolniku Pamiętaj !!!

UWAGA !!!  H P A I  !!!

 


 

Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. świętokrzyskiego w dniach 14-28 września 2017r

 


 

Apel do hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu

 


 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca ASF

 


 

Informacja Dla Hodowców Trzody Chlewnej Dotycząca Afrykańskiego Pomoru świń

a) Ulotka dla hodowców trzody chlewnej

b) Informacja Dla Podróżnych

c) Ognisko afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Powiatu Staszowskiego

d) Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje
 


 

INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

w sprawie ustalenia dni wolnych w 2017 roku dla pracowników administracji rządowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie na podstawie zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r

dla pracowników urzędów administracji rządowej w 2017 roku uprzejmie informuje, że dni:

 • 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia roku są dniami wolnymi od pracy,
 • 13 maja, 24 czerwca i 9 września są dniami pracy.
   

 

Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie 

 


 

Uchylenie rozporzadzenia  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.

 


 

Zaproszenie na konferencje "Weterynaria dla Pszczelarstwa" 

 


 

U W A G A     P T A S I A    G R Y P A      U W A G A  

 


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

 

Informacja o uboju na użytek własny

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2016

 


 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności 

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PIW w Staszowie 

 


 

Rolniczy handel detaliczny 

a) wzór rhd.(2441_4623)
b) wymagania
c) https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny
 

 

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
 • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

asf
 

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

 


 
APEL DO HODOWCÓW DROBIU
 

 
U W A G A PTASIA GRYPA U W A G A
 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.    
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

 


 

Informacja dla hodowców drobiu

 


 

OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie wyznaczeni lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2017 rok

Załącznik nr1

 


 

Zmiana Przepisów dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt

 


 

!!! KOMUNIKAT !!! - przemieszczanie zwierząt tylko ze świadectwami zdrowia

 


 

Zmiana Przepisów dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

 


 

Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego

 


 

Afrykański pomor swiń 

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie

 


 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3
 

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr3/2015 w sprawie uchylenia Rozporządzenia 1/2015 z dnia 3 sierpnia 2015roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego 

 


 

Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr2/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.

 


 

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie 

 


 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr1/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.

 


 

Ogłoszenie o szczepieniu ochronnym lisów przeciwko wściekliźnie.

 


 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie

 


 

Informacje o ASF - ulotki. 

 


 

UWAGA Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą u ptaków. 

 


 

Ogłoszenieo wyborze kandydata na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds.zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt. 

 


 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2015 

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwiarząt i ochrony zwierząt.

Więcej informacji 

 


 

Wykaz rzeźni, które będą przyjmować tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności w gospodarstwie

 


 

Afraykański pomór świń, ogromne zagrożenie dla produkcji świń w Polsce 

 


 

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 


 

Afrykański Pomór Świń - Myśliwi i leśnicy

Afrykański Pomór Świń - Rolnicy

 


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii  w Staszowie

 


 

Procedura postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego

 


 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - Arykański Pomór Świń 

 


 

Informacje dla hodowców dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń

- ulotka nr1

- ulotka nr2

 


 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu 

- formularz oferty

- wzór umowy 

 


 

Ogłoszenie o naborze

 


 

Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego

 


 

Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią

 


 

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu staszowskiego

 


 

Rozporządzenie zmieniające Nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny

 


 

Rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny

 


 

Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego

Wścieklizna u Zwierząt   

 


 

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie 

 


 

Ogłoszenie Powiatowego Lekjarza Wterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2013


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     )

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.11.2012)

Remont klatki schodowej oraz korytarza w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 25.10.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.10.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......

 


 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     

Ogłoszenie o zamówieniu  

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......

 


 

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Jej zadania zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 744 z tekst jednolity) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego .... :: więcej 

 


 

 Informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich:


 

AKTUALNOŚCI:

 


 

Informacje dodatkowe: