Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

 

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W STASZOWIE

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie przypomina o obowiązującym od dnia 27 grudnia 2016 r. rozporządzeniu MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091).

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2) w/w rozporządzenia osoby utrzymujące drób lub inne ptaki winny

zgłaszać do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptactwo.

Do zgłoszenia można wykorzystać poniżej zamieszczony wzór.