Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Witamy na stronie

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Staszowie

 


AKTUALNOŚCI

 

U W A G A    P T A S I A     G R Y P A    U W A G A

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o zagrożeniu wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków typu  H5N8

- zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu

UWAGA !!!  H P A I  !!!


 
 
 

 

Plakat1  plakat_2  plakat_3.jpg  plakat_4.jpg


Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie


Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie na 2020r

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zachowania ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstw


Informacja na temat używania oznaczenia "PRODUKT POLSKI" na żywności.


Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń


Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
  • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

asf

ulotki do pobrania:

ulotka nr 1
ulotka nr 2
ulotka nr 3
ulotka nr 4

Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie sierpień 2019

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4

Sprawozdanie Finansowe na dzień 31.12.2018r


Zaproszenie na szkolenie pt „Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń oraz zadania i warunki współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego”


Dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej


Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 4-13 kwietnia 2019r.


Praktyczne wskazówki dla rolników ubój z konieczności


Dokumenty, które powinny towarzyszyć zwierzętom poddanym ubojowi z konieczności na terenie gospodarstwa i kierowanym do rzeźni

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


Wykaz lekarzy wyznaczonych do badania zwierząt łownych na 2019r


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2018


Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie 2019

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy


Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie 2019

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3 klauzula informacyjna
załącznik nr4

Ogłoszenie o naborze kandydatów - kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

- oświadczenie zleceniobiorcy 1
- oświadczenie zleceniobiorcy 2
- załącznik nr 1

Bezpieczna Gmina Staszów


RHD ulotka-page-001.jpg

RHD ulotka-page-002.jpg


Rozporządzenie Wojewody w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów:

koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.


Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów do bioasekuracji trzody chlewnej

więcej informacji ....


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy zlecenia

więcej informacji....
zał. nr1
zał. nr2
zał. nr3

Ogłoszenie o naborze kandydatów do bioasekuracji trzody chlewnej

więcej informacji .....


Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Ulotka informacyjna na tematwymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw

dokumentacja przeglądu budynków

rejestr środków transportu

rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

lista preparatów do dezynfekcji rąk

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń

dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie

wzór spisu świń


Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 7-13 kwietnia 2018r.


Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynariiza rok 2017


Rozpozrądzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.02.2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 


Zaproszenie na IV ogólnopolską konferencję z cyklu " WETERYNARIA DLA PSZCZELARSTWA"

Program Konferencji


Ogłoszenie o naborze kandydatów do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych ,w tym badania przedubojowego i poubojowego ,oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Ulotka dla hodowców - antybiotykooporność


Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika


Powiatowey Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje posiadaczy bydła z terenu powiatu o wdrożeniu na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła.

Program składa się z dwóch części, realizowanych łącznie lub możliwa jest realizacja jednej z nich:

Część I - Program zwalczania IBR/IPV

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Część II - Program zwalczania BVD/MD.

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do BVD/MD w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od BVD/MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną. 

Udział w programie:

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek, dostarczenia do laboratorium, badania laboratoryjnego, nadzoru ze strony Inspekcji Weterynaryjnej ponosi właściciel stada. Programem objęte mogą być stada bydła zarejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie należy dokonywać za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku. W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku. Program realizowany będzie w ciągu pięciu lat, poczynając od 1 stycznia 2018 roku. Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado objęto programem. Z uczestnictwa w programie można zrezygnować w każdym momencie jego trwania.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, osobiście lub telefonicznie pod numerem 15 864 25 36, w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze.

Rozporządzenie MRiRW

Indywidualna karta zdrowia bydła


Ogłoszenie o naborze do wyznaczeń na 2018r

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Szanowny Rolniku Pamiętaj !!!

UWAGA !!!  H P A I  !!!


Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. świętokrzyskiego w dniach 14-28 września 2017r


Apel do hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca ASF


Informacja Dla Hodowców Trzody Chlewnej Dotycząca Afrykańskiego Pomoru świń


INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

w sprawie ustalenia dni wolnych w 2017 roku dla pracowników administracji rządowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie na podstawie zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r

dla pracowników urzędów administracji rządowej w 2017 roku uprzejmie informuje, że dni:

  1.  2maja, 16 czerwca i 14 sierpnia roku są dniami wolnymi od pracy,
  2.  13 maja, 24 czerwca i 9 września są dniami pracy.

Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie 


Uchylenie rozporzadzenia  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.


Zaproszenie na konferencje "Weterynaria dla Pszczelarstwa" 


U W A G A     P T A S I A    G R Y P A      U W A G A  


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o uboju na użytek własny


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2016


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności 


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PIW w Staszowie 


Rolniczy handel detaliczny 


Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
  • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

asf

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

U W A G A PTASIA GRYPA U W A G A

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.    
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych


Informacja dla hodowców drobiu


OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie wyznaczeni lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2017 rok

Załącznik nr1


Zmiana Przepisów dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt


!!! KOMUNIKAT !!! - przemieszczanie zwierząt tylko ze świadectwami zdrowia


Zmiana Przepisów dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt


Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje


Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego


Afrykański pomor swiń 


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr3/2015 w sprawie uchylenia Rozporządzenia 1/2015 z dnia 3 sierpnia 2015roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego


Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego 


Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr2/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.


INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie 


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr1/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.


Ogłoszenie o szczepieniu ochronnym lisów przeciwko wściekliźnie.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie


Informacje o ASF - ulotki. 


UWAGA Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą u ptaków. 


Ogłoszenieo wyborze kandydata na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds.zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt. 


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2015 

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwiarząt i ochrony zwierząt.

Więcej informacji 


Wykaz rzeźni, które będą przyjmować tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności w gospodarstwie


Afraykański pomór świń, ogromne zagrożenie dla produkcji świń w Polsce 


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


Afrykański Pomór Świń - Myśliwi i leśnicy

Afrykański Pomór Świń - Rolnicy


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii  w Staszowie


Procedura postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego


 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - Arykański Pomór Świń 


Informacje dla hodowców dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń

- ulotka nr1

- ulotka nr2


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu 

- formularz oferty

- wzór umowy 


Ogłoszenie o naborze


Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego


Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią


Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu staszowskiego


Rozporządzenie zmieniające Nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny


Rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny


Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego

Wścieklizna u Zwierząt   


Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie 


Ogłoszenie Powiatowego Lekjarza Wterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     )


Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.11.2012)

Remont klatki schodowej oraz korytarza w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 25.10.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.10.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     

Ogłoszenie o zamówieniu  

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Jej zadania zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 744 z tekst jednolity) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego .... :: więcej 


  Informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich:


AKTUALNOŚCI:

 


Informacje dodatkowe: