Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Szkolenie Centrum Kultury w Łubnicach dnia 03.12.2018 godz 10:00

 1. Konultacje społeczne w związku z planowanym złożeniem wniosku
  na początku 2019 roku do Komisji Europejskiej o uznaniu kolejnych
  regionów za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyegow tym powiatu
  staszowskiego
 2. Aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie afrykańskiego pomoru
  świń.
 3. Bioasekuracja gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.
 4. Szkolenie dla osób prowadzących uboje świń z przeznaczeniem
  mięsa na użytek własny.
 5. Prowadzenie działalności w ramach RolniczegoHandlu
  Detalicznego.

Szkolenie Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Bogorii dnia 17.12.2018 godz 11:00

 1. Konultacje społeczne w związku z planowanym złożeniem wniosku
  na początku 2019 roku do Komisji Europejskiej o uznaniu kolejnych
  regionów za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyegow tym powiatu
  staszowskiego
 2. Aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie afrykańskiego pomoru
  świń.
 3. Bioasekuracja gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.
 4. Szkolenie dla osób prowadzących uboje świń z przeznaczeniem
  mięsa na użytek własny.
 5. Prowadzenie działalności w ramach RolniczegoHandlu
  Detalicznego.