Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Witamy na stronie

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Staszowie

 


AKTUALNOŚCI

 


Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Ulotka informacyjna na tematwymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw

dokumentacja przeglądu budynków

rejestr środków transportu

rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

lista preparatów do dezynfekcji rąk

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń

dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie

wzór spisu świń


Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 7-13 kwietnia 2018r.


Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynariiza rok 2017


Rozpozrądzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.02.2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 


Zaproszenie na IV ogólnopolską konferencję z cyklu " WETERYNARIA DLA PSZCZELARSTWA"

Program Konferencji


Ogłoszenie o naborze kandydatów do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych ,w tym badania przedubojowego i poubojowego ,oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3


Ulotka dla hodowców - antybiotykooporność


Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika


Powiatowey Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje posiadaczy bydła z terenu powiatu o wdrożeniu na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła.

Program składa się z dwóch części, realizowanych łącznie lub możliwa jest realizacja jednej z nich:

Część I - Program zwalczania IBR/IPV

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Część II - Program zwalczania BVD/MD.

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do BVD/MD w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od BVD/MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną. 

Udział w programie:

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek, dostarczenia do laboratorium, badania laboratoryjnego, nadzoru ze strony Inspekcji Weterynaryjnej ponosi właściciel stada. Programem objęte mogą być stada bydła zarejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie należy dokonywać za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku. W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku. Program realizowany będzie w ciągu pięciu lat, poczynając od 1 stycznia 2018 roku. Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado objęto programem. Z uczestnictwa w programie można zrezygnować w każdym momencie jego trwania.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, osobiście lub telefonicznie pod numerem 15 864 25 36, w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze.

Rozporządzenie MRiRW

Indywidualna karta zdrowia bydła


Ogłoszenie o naborze do wyznaczeń na 2018r

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Szanowny Rolniku Pamiętaj !!!

UWAGA !!!  H P A !!!


Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. świętokrzyskiego w dniach 14-28 września 2017r


Apel do hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca ASF


Informacja Dla Hodowców Trzody Chlewnej Dotycząca Afrykańskiego Pomoru świń


INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

w sprawie ustalenia dni wolnych w 2017 roku dla pracowników administracji rządowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie na podstawie zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r

dla pracowników urzędów administracji rządowej w 2017 roku uprzejmie informuje, że dni:

  1.  2maja, 16 czerwca i 14 sierpnia roku są dniami wolnymi od pracy,
  2.  13 maja, 24 czerwca i 9 września są dniami pracy.

Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie (dnia 18.04.2017)


Uchylenie rozporzadzenia  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. (07.04.2017)


Zaproszenie na konferencje "Weterynaria dla Pszczelarstwa" (dnia 23.03.2017)


U W A G A     P T A S I A    G R Y P A      U W A G A  (dnia 10.03.2017)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.      (dnia 10.03.2017)

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o uboju na użytek własny (data 06.03.2017)


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2016 (data 06.03.2017)


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności (data 20.02.2017)


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PIW w Staszowie  (data 14.02.2017)


Rolniczy handel detaliczny (data 01.02.2017)


Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
  • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

asf

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie  (dnia 05.01.2017)

APEL DO HODOWCÓW DROBIU  (dnia 02.01.2017

U W A G A PTASIA GRYPA U W A G A  (dnia 23.12.2016)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.      (dnia 22.12.2016)
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych (21.12.2016)


Informacja dla hodowców drobiu  (data 12.12.2016)


OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie wyznaczeni lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2017 rok (data 14.11.2016)

Załącznik nr1


Zmiana Przepisów dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt  (data 09.11.2016)


!!! KOMUNIKAT !!! - przemieszczanie zwierząt tylko ze świadectwami zdrowia (data 08.11.2016)


Zmiana Przepisów dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt (data 28.10.2016)


Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje (data 14.10.2016)


Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego (data 27.09.2016)


Afrykański pomor swiń   (data 26.09.2016)


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie  (data 27.04.2016)


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie  (data 15.01.2016)


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3

(data 18.11.2015)


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr3/2015 w sprawie uchylenia Rozporządzenia 1/2015 z dnia 3 sierpnia 2015roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego (data 07.09.2015)


Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego  (data 21.09.2015)


Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr2/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego. (data 31.08.2015)


INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie  (data 19.08.2015)


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr1/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.  (data 07.08.2015)


Ogłoszenie o szczepieniu ochronnym lisów przeciwko wściekliźnie. (data 17.04.2015)


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie. (data 31.03.2015)


Informacje o ASF - ulotki.  (data 25.02.2015)


UWAGA Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą u ptaków.  (data 17.02.2015)


Ogłoszenieo wyborze kandydata na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds.zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt.  (data 12.12.2014)


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2015 

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

(data 25.11.2014)


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwiarząt i ochrony zwierząt.

Więcej informacji     (data 24.11.2014)


Wykaz rzeźni, które będą przyjmować tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności w gospodarstwie

(data 15.09.2014)


Afraykański pomór świń, ogromne zagrożenie dla produkcji świń w Polsce   (data 10.09.2014)


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej  (data 03.09.2014)


Afrykański Pomór Świń - Myśliwi i leśnicy

Afrykański Pomór Świń - Rolnicy   (data 24.07.2014)


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii  w Staszowie  (data 29.05.2014)


Procedura postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego  (data 20.05.2014)


 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - Arykański Pomór Świń  (data 10.03.2014)


Informacje dla hodowców dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń  (data 25.02.2014)

- ulotka nr1

- ulotka nr2


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu  (data 17.12.2013)

- formularz oferty

- wzór umowy 


Ogłoszenie o naborze  (data 26.11.2013)


Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego   (data 30.10.2013)


Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią  (data 15.10.2013)


Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu staszowskiego (data 24.07.2013)


Rozporządzenie zmieniające Nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny  (data 19.04.2013)


Rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny  (data 11.04.2013)


Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego

Wścieklizna u Zwierząt     (data 11.04.2013)


Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie   (data 12.03.2013)


Ogłoszenie Powiatowego Lekjarza Wterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2013   (data 04.12.2012)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 29.11.2012)


Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.11.2012)

Remont klatki schodowej oraz korytarza w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 25.10.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.10.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 08.10.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu      (data12.09.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Jej zadania zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 744 z tekst jednolity) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego .... :: więcej 


  Informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich:


AKTUALNOŚCI:

 


Informacje dodatkowe: