Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Staszowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Witamy na stronie

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Staszowie

 


AKTUALNOŚCI

Praktyczne wskazówki dla rolników ubój z konieczności


Dokumenty, które powinny towarzyszyć zwierzętom poddanym ubojowi z konieczności na terenie gospodarstwa i kierowanym do rzeźni

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2


Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


Wykaz lekarzy wyznaczonych do badania zwierząt łownych na 2019r


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2018


Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie 2019

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3 klauzula informacyjna

załącznik nr4


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy


Informacja o naborze wniosków o wyznaczenie 2019

załącznik nr1

załącznik nr2

załącznik nr3 klauzula informacyjna

załącznik nr4


Ogłoszenie o naborze kandydatów - kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

- oświadczenie zleceniobiorcy 1

- oświadczenie zleceniobiorcy 2

- załącznik nr 1


Bezpieczna Gmina Staszów


RHD ulotka-page-001.jpg

RHD ulotka-page-002.jpg


Rozporządzenie Wojewody w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów:

koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.


Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie


Ogłoszenie o naborze kandydatów do bioasekuracji trzody chlewnej

więcej informacji ....


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy zlecenia

więcej informacji....

zał. nr1

zał. nr2

zał. nr3


Ogłoszenie o naborze kandydatów do bioasekuracji trzody chlewnej

więcej informacji .....


Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Ulotka informacyjna na tematwymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw

dokumentacja przeglądu budynków

rejestr środków transportu

rejestr wejść do budynków utrzymywania świń

lista preparatów do dezynfekcji rąk

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń

dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie

wzór spisu świń


Ogłoszenie o szczepieniu lisów wolożyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 7-13 kwietnia 2018r.


Oświadczenie ostanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynariiza rok 2017


Rozpozrądzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.02.2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 


Zaproszenie na IV ogólnopolską konferencję z cyklu " WETERYNARIA DLA PSZCZELARSTWA"

Program Konferencji


Ogłoszenie o naborze kandydatów do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych ,w tym badania przedubojowego i poubojowego ,oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3


Ulotka dla hodowców - antybiotykooporność


Zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika


Powiatowey Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje posiadaczy bydła z terenu powiatu o wdrożeniu na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (BVD/MD) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (IBR/IPV) w wybranych stadach bydła.

Program składa się z dwóch części, realizowanych łącznie lub możliwa jest realizacja jednej z nich:

Część I - Program zwalczania IBR/IPV

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od IBR/IPV. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Część II - Program zwalczania BVD/MD.

Celem realizacji tej części jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do BVD/MD w stadach bydła objętych programem, a w konsekwencji spełnienie przez stada bydła wymagań dla uznania ich za wolne od BVD/MD. Po pozytywnej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną. 

Udział w programie:

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek, dostarczenia do laboratorium, badania laboratoryjnego, nadzoru ze strony Inspekcji Weterynaryjnej ponosi właściciel stada. Programem objęte mogą być stada bydła zarejestrowane w Rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie należy dokonywać za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Termin zgłoszenia w pierwszym roku upływa 31 grudnia 2017 roku. W kolejnych latach zgłoszeń można dokonać w dwóch ostatnich miesiącach roku. Program realizowany będzie w ciągu pięciu lat, poczynając od 1 stycznia 2018 roku. Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado objęto programem. Z uczestnictwa w programie można zrezygnować w każdym momencie jego trwania.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie, osobiście lub telefonicznie pod numerem 15 864 25 36, w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze.

Rozporządzenie MRiRW

Indywidualna karta zdrowia bydła


Ogłoszenie o naborze do wyznaczeń na 2018r


Szanowny Rolniku Pamiętaj !!!

UWAGA !!!  H P A !!!


Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie woj. świętokrzyskiego w dniach 14-28 września 2017r


Apel do hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF

Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca ASF


Informacja Dla Hodowców Trzody Chlewnej Dotycząca Afrykańskiego Pomoru świń


INFORMACJA Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

w sprawie ustalenia dni wolnych w 2017 roku dla pracowników administracji rządowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie na podstawie zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r

dla pracowników urzędów administracji rządowej w 2017 roku uprzejmie informuje, że dni:

  1.  2maja, 16 czerwca i 14 sierpnia roku są dniami wolnymi od pracy,
  2.  13 maja, 24 czerwca i 9 września są dniami pracy.

Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie (dnia 18.04.2017)


Uchylenie rozporzadzenia  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. (07.04.2017)


Zaproszenie na konferencje "Weterynaria dla Pszczelarstwa" (dnia 23.03.2017)


U W A G A     P T A S I A    G R Y P A      U W A G A  (dnia 10.03.2017)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.      (dnia 10.03.2017)

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Informacja o uboju na użytek własny (data 06.03.2017)


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie za rok 2016 (data 06.03.2017)


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności (data 20.02.2017)


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego PIW w Staszowie  (data 14.02.2017)


Rolniczy handel detaliczny (data 01.02.2017)


Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla waszych gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
  • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

asf
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych


Informacja dla hodowców drobiu


OGŁOSZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie wyznaczeni lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2017 rok

Załącznik nr1


Zmiana Przepisów dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt


!!! KOMUNIKAT !!! - przemieszczanie zwierząt tylko ze świadectwami zdrowia


Zmiana Przepisów dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt


Afrykański pomór świń - podstawowe fakty i informacje


Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego


Afrykański pomor swiń 


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

załącznik nr1
załącznik nr2
załącznik nr3

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr3/2015 w sprawie uchylenia Rozporządzenia 1/2015 z dnia 3 sierpnia 2015roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego


Ogłoszenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa świętokrzyskiego 


Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr2/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.


INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie 


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr1/2015 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego.


Ogłoszenie o szczepieniu ochronnym lisów przeciwko wściekliźnie.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Staszowie


Informacje o ASF - ulotki. 


UWAGA Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą u ptaków. 


Ogłoszenieo wyborze kandydata na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds.zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt. 


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2015 

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwiarząt i ochrony zwierząt.

Więcej informacji 


Wykaz rzeźni, które będą przyjmować tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności w gospodarstwie


Afraykański pomór świń, ogromne zagrożenie dla produkcji świń w Polsce 


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


Afrykański Pomór Świń - Myśliwi i leśnicy

Afrykański Pomór Świń - Rolnicy


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii  w Staszowie


Procedura postępowania ze zwierzętami w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego


 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - Arykański Pomór Świń 


Informacje dla hodowców dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń

- ulotka nr1

- ulotka nr2


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu 

- formularz oferty

- wzór umowy 


Ogłoszenie o naborze


Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego


Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią


Uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu staszowskiego


Rozporządzenie zmieniające Nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny


Rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny


Informacja dla mieszkańców o wystąpieniu wściekliznyna terenie powiatu staszowskiego

Wścieklizna u Zwierząt   


Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie 


Ogłoszenie Powiatowego Lekjarza Wterynarii w Staszowie o wyznaczeniu lekarzy na rok 2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     )


Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.11.2012)

Remont klatki schodowej oraz korytarza w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      (data 25.10.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu    (data 09.10.2012)

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty     

Ogłoszenie o zamówieniu  

Roboty remontowo - budowlane budynku administracyjno mieszkalnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie

więcej.......


Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Jej zadania zostały określone w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 744 z tekst jednolity) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego .... :: więcej 


  Informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich:


AKTUALNOŚCI:

 


Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odsłon:22827
Treść wprowadził(a): Piórkowski Krzysztof, 2019-02-18 08:10:33
Treść wytworzył(a): , 2011-02-24 07:02:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-18 08:08:10